Konto Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. E.P. Gubała w Legionowie
Nr konta: 34 1940 1076 3017 5350 0000 0000
Konto Edukacji Muzycznej
Nr konta: 41 1020 1026 0000 1402 0379 4831