Kursy Muzyczne- Edukacja Muzyczna

-kursy muzyczne dla młodzieży – nauka odbywa się według indywidualnego programu nauczania dostosowanego do możliwości ucznia. Udział w koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną oraz udział w koncertach, wycieczkach (opera, filharmonia).

Krasnoludki – Kurs dla dzieci w wieku 4-5 lat obejmuje zajęcia z instrumentu dostosowane do indywidualnych uzdolnień dziecka.

– Klasa ,,0” – zerówka muzyczna dla dzieci w wieku 6 lat