Nauka w naszej szkole przygotowuje uczniów do kontynuowania edukacji na II stopniu. Nieodzownym elementem kształcenia muzyka są publiczne występy. Na koncertach w Szkole i poza nią mali artyści zdobywają pierwsze doświadczenia sceniczne. Każdy uczeń bez względu na stan zaawansowania może grać koncerty nie tylko wewnątrzszkolne lecz także brać udział w koncertach dla szerszej publiczności.


Na koniec każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne, promujące do klasy wyższej. Zakończenie nauki potwierdzone jest świadectwem ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.